ปัญหาของโควิด-19 ทำให้มนุษย์ต้องลดการสัมผัสกับสิ่งของต่าง ๆ มากมายเพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโรคที่จะติดมากับวัสดุต่าง ๆ และเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนเราจึงต้องทำการล่างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มือไปสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ และสิ่งหนึ่งที่เราอาจลืมไปว่า ที่ขวดเจลแอลกอฮอล์นั้นถ้ามีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน โอกาสที่จะเกิดการสัมผัสในจุดเดียวกันย่อมต้องมี เพื่อแก้ปัญหานี้เราจึงต้องผลิตเครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์ขึ้นมา เพื่อลดการสัมผัสที่จุดกดเจลแอลกอฮอล์

เครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์เป็นการทำให้ขวดที่บรรจุเจลแอลกอฮอล์กลายเป็นระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อจะมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็จะไม่มีการไปสัมผัสที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของขวด การทำงานจะเป็นแบบอัตโนมัติด้วยการติดตั้งเซนเซอร์ไว้ที่บริเวณขวดเจลแอลกอฮอล เมื่อมือเข้าใกล้ขวดเจลแอลกอฮอล์ เซนเซอร์จะสั่งให้ปั๊มน้ำขนาดจิ๋วที่อยู่ในขวดเจลแอลกอฮอล์ทำงาน ปั๊มเอาเจลแอลกอฮอล์มาทำความสะอาดมือให้ทันที

ขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาเครื่องต้นแบบขึ้นมา คาดว่าคงแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้