โอเอวันได้จัดเตรียมที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยหลายแห่ง โดยมีให้เลือกดังนี้

  • ลีลาวลัย รีสอร์ท
  • เดอะเปียโน รีสอร์ท
  • ภูวิว รีสอร์ท
  • บิ๊กโจ๊ย