veepana

นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในประเทศไทย สามารถเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือก ดังนี้

  • ทัศนศึกษาสำหรับเด็กเล็ก
  • การท่องเที่ยวทางการศึกษา
  • ตามรอยประวัติศาสตร์
  • ตามรอยละครดัง
  • พักผ่อนแบบผู้สูงวัย
  • ทริปสุดประทับใจ