เป็นโปรแกรมการทัศนศึกษาที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานมีประสบการณ์ในต่างประเทศ เป็นการเดินทางมาพักอาศัยในประเทศไทยระยะเวลา ๑๐ วัน โดยแต่ละวันจะมีโปรแกรมพาไปชมสถานที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย สร้างการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ (สมอง, สุขภาพ, การเติบโต)

ตลอดระยะเวลา ๑๐ วัน ลูกหลานของท่านจะได้รับประทานอาหารสุขภาพ, อาหารสมอง, อาหารจิตใจ ที่จะทำให้เมื่อเดินทางกลับไปสู่อ้อมอกของบิดา มารดา เด็กจะมีพัฒนาการในเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป