veepana

ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 เป็นช่วงเวลาพิเศษสุดที่จะมีกิจกรรมพิเศษที่นาน ๆ จะเกิดขึ้นสักที บางเหตุหารณ์อาจเกิดเพียงครั้งเดียวในชั่วชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ดังนี้

  • พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
  • หุ่นดินเผาจิ๋นซี ฮ่องเต้