กางเกงชาวเล (Thai Fisherman Pants) กางเกงเล กางเกงสะดอ หรือกางเกงชาวประมง กางเกงพื้นเมืองของไทย เป็นกางเกงขายาว ขากว้าง ๆ ต้องใช้สายคาดเอวมาผูก สามารถสวมใส่เป็นชุดพื้นบ้าน ชุดปฎิบัติธรรม ชุดสปา ชุดโยคะ ซึ่งพื้นฐานคือกางเกงพื้นเมืองของไทยที่มีการเลือกสรรตั้งแต่เนื้อผ้า การตัดเย็บ เพื่อให้ได้กางเกงที่สวมใส่สบาย

Thai fisherman pants are worn by many people who aren't Thai fishermen because they're unisex, the material they are made with is lightweight and extremely comfortable, and the adjustable waist length makes it perfect for women who are pregnant or for anyone who needs a wide range of movement without being confined by a waistband (such as when exercising or backpacking). One size fits all, but figuring out how to tie these pants around your waist can be tricky without instructions.

ประโยชน์และวิธีการใช้งานกางเกงชาวเล มีหลากหลายรูปแบบดังนี้:

 • ใส่ในช่วงเทศกาล เช่น ประเพณีสงกรานต์
 • ใส่ทำงานบนเรือประมง
 • เป็นชุดเล่นโยคะ ชุดสปา
 • เป็นชุดสำหรับปฏิบัติธรรม เข้าค่าย ทำกิจกรรมต่างๆ สันทนาการ รับน้อง
 • เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากที่ระลึก ตามวาระโอากาสพิเศษต่างๆ

วิธีการสวมใส่กางเกงชาวเลที่ถูกต้อง มี 12 ขั้นตอนที่สามารถลองทำตามได้โดยไม่ยาก ดังนี้

 1. Put on the pants, and don't be surprised if the waistline is huge. Hold it up so that the pant legs are at desired length.
 2. Loosely hold one side in the middle and pull tightly from the other side.
 3. Fold in the tight side towards the center, creating an angled crease along the length of your leg.
 4. Pull on the other side while holding the first fold in the center.
 5. Fold to the center, creating an angled crease along the length of your other leg.
 6. Hold the center with one hand while you use the other hand to locate one of the strings.
 7. Pull the string across your body and hold both the string and centered folds with that same arm.
 8. Locate the second string with your free hand.
 9. Pull the string around the other side so that it meets the first string.
 10. Tie the strings snugly to one side.
 11. Fold down the excess cloth over the string.
  If you prefer, you can tuck some of the cloth under the knot so that you can adjust the waistline easily.
 12. Enjoy wearing your comfortable pants!