veepana

บริษัทโอเอวัน จำกัด เป็นบริษัทที่ถือกำเนิดมาจากธุรกิจไอที โดยเริ่มจากการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำหน่ายให้กับคนใกล้ชิด และขยายตัวไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ

โอเอวัน เป็นบริษัทที่มีชีวิตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการทำงานไปตามเทตโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา จนหลายคนสงสัยว่า โอเอวัน เป็นบริษัทแบบใดกันแน่ เพราะเริ่มจากการประกอบและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อมาขยับมาเป็นบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่น และกลายมาเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังสือคอมพิวเตอร์ ผ่านไปอีกสิบปีต่อมาบริษัทนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นบริษัทจัดอีเว้นท์ พัฒนาแอพพลิเคชั่นเครือข่าย และสร้างนวัตกรรมที่ยังไม่มีใครทำกัน

เป็นเวลาเกือบ 30 ปี ที่โอเอวัน เปิดตัวเป็นนิติบุคคล ได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน องค์กร ตั้งแต่ระบบครัวเรือน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศ และบัดนี้โอเอวันได้ขยับตัวก้าวไปข้างหน้าต่อไปเมื่อจับมือกับนักลงทุนจากยุโรป และได้รับความไว้วางใจให้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศจีนรับนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนในมหาวิทยาลัยของไทย