เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนขึ้นมาในปี พ.ศ.2535 

วันที่เขียนวันแรกตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 หรือพฤษภาทมิฬ

Advanced dBASE III Plus เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา dBASE ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเขียนโปรแกรมของทีมงานโออวันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน