เป็นหนังสือสอนการสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML ที่เป็นภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้ถือว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่หลายประการ ดังนี้

1. เป็นหนังสือที่เขียนเพราะสถานการณ์บังคับ

2. เป็นหนังสือที่เขียนมาเพื่อประกอบการขายสินค้าที่มีคนรู้จักน้อยมาก

3. เป็นหนังสือที่เขียนเพราะว่างงานพอดี

4. เป็นหนังสือที่เขียนจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ทั้งที่คนเขียนพูดภาษาอังกฤษแล้วฝรั่งด่าเลยว่าฟังไม่รู้เรื่อง

5. เป็นหนังสือที่เขียนแล้วติดอันดับเบสเซลเลอร์ในสัปดหา์แรกที่ขาย ทั้งที่เป็นหนังสือวิชาการไม่ใช่นิยายหรือหนังสือประเภทฮาวทู