veepana

ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทิวทัศน์โดยรอบเป็นแนวต้นจามจุรีเรียงราย โน้มกิ่งก้านสาขาลงมาโอบรอบล้อมรอบถนนเป็นเส้นทางยาวคล้ายอุโมงค์ขนาดย่อม แลดูร่มรื่นเพลินตาเสียจริง