ผลไม้ : เงาะ ขนุน มะปราง มังคุด ลูกตาล มะม่วง

ผัก : ใบมะขามอ่อน ฟัก มะเขือยาว เห็ดฟาง