veepana

ผลไม้ : ทุเรียน พุทรา มะม่วงสุก มังคุด ระกำ ลิ้นจี่ ลูกหว้า กระท้อน

ผัก : เหมือนกับเดือนมีนาคม มีเพิ่มเข้ามาคือ มันฝรั่ง ต้นหอม บวบ แตงกวา (ผักเดือนมีนาคม มีใบมะขามอ่อน ฟัก มะเขือยาว เห็ดฟาง)