veepana

ผลไม้ : เหมือนกับเดือนตุลาคม คือ ขนุน มะขามป้อม มันแกว ลองกอง (ผลไม้ในเดือนตุลาคม ขนุน มะขามป้อม มันแกว ลองกอง)

ผัก : กระเจี๊ยบ กระชาย ขนุนอ่อน ขมิ้นขาว แห้ว สะเดา สายบัว