บริษัทโอเอวัน จำกัด ได้พัฒนาตู้กำจัดโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน

 

ตู้กำจัดโควิด-19 มีด้วยกัน 2 รุ่น ดังนี้

1. รุ่นพ่นน้ำยาแบบหมอก ละอองน้ำยาจะมีความละเอียดแบบเดียวกับหมอกในฤดูหนาว เมื่อสัมผัสแล้วจะมีความชื้น แต่ไม่เปียกเสื้อผ้า มีอัตราการพ่นน้ำยาที่ 500 มล./ชั่วโมง 

2. รุ่นพ่นน้ำยาแบบสเปรย์ ละอองน้ำยาจะมีความละเอียดแบบเดียวกับละอองฝน เมื่อสัมผัสแล้วจะเป็นน้ำที่เปียกเสื้อผ้า มีอัตราการพ่นน้ำยา 3,000-5,000 มล./ชม. ขึ้นกับการปรับหัวพ่นให้พ่นน้ำยามาก-น้อยเพียงใด

 

แต่ละรุ่นแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รุ่นที่ใช้ตู้แบบโครงสร้างเป็นพีวีซี (DIY) ลูกค้าสามารถประกอบได้ด้วยตนเอง

2. รุ่นที่ใช้ตู้แบบโครงสร้างเป็นเหล็ก/อลูมิเนียม (ต้องสั่งทำ)

 

แต่ละประเภทยังแยกตามชนิดวัสดุที่คลุมด้วย ดังนี้

1. คลุมด้านแผ่นพลาสติกใส ราคาถูกที่สุด

2. คลุมด้านแผ่นพลาสติกไวนิล ราคาสูงขึ้น

3. คลุมด้านแผ่นโพลีคาร์บอเน็ต ราคาสูงกว่าแผ่นพลาสติกไวนิล

 

นอกจากนี้ยังมีระบบสวิทช์แบบอัตโนมัติและแบบเปิด-ปิดด้วยมือ เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ราคาแตกต่างกันด้วย โดยมีรายละเอียดแต่ละรุ่น แต่ละประเภท ดังนี้

ระบบการพ่นน้ำยาแบบหมอก

1. FPPM-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบหมอก โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยพลาสติกใส สวิทช์ทำงานแบบใช้พนักงานเปิด-ปิด

2. FPVM-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบหมอก โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยไวนิล สวิทช์ทำงานแบบใช้พนักงานเปิด-ปิด

3. FPCM-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบหมอก โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยโพลีคาร์บอเน็ต สวิทช์ทำงานแบบใช้พนักงานเปิด-ปิด

4. FPPA-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบหมอก โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยพลาสติกใส สวิทช์ทำงานแบบอัตโนมัติ (เซนเซอร์)

5. FPVA-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบหมอก โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยไวนิล สวิทช์ทำงานแบบอัตโนมัติ (เซนเซอร์)

6. FPCA-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบหมอก โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยโพลีคาร์บอเน็ต สวิทช์ทำงานแบบอัตโนมัติ (เซนเซอร์)

 

ระบบการพ่นน้ำยาแบบสเปรย์

7. SPPM-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบสเปรย์ โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยพลาสติกใส สวิทช์ทำงานแบบใช้พนักงานเปิด-ปิด

8. SPVM-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบสเปรย์ โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยไวนิล สวิทช์ทำงานแบบใช้พนักงานเปิด-ปิด

9. SPCM-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบสเปรย์ โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยโพลีคาร์บอเน็ต สวิทช์ทำงานแบบใช้พนักงานเปิด-ปิด

10.SPPA-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบสเปรย์ โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยพลาสติกใส สวิทช์ทำงานแบบอัตโนมัติ (เซนเซอร์)

11.SPVA-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบสเปรย์ โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยไวนิล สวิทช์ทำงานแบบอัตโนมัติ (เซนเซอร์)

12.SPCA-19 ตู้กำจัดโควิด-19 แบบสเปรย์ โครงสร้างเป็นพีวีซี คลุมด้วยโพลีคาร์บอเน็ต สวิทช์ทำงานแบบอัตโนมัติ (เซนเซอร์)

 

การดูแลรักษาอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้งานทุกชนิดต้องมีการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้งานได้นาน ๆ

ตู้กำจัดโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ ดังนี้

การพ่นน้ำยาแบบหมอก จะต้องมีการทำความสะอาดหัวพ่นหมอกทุกครั้งที่อัตราการพ่นหมอกลดลง ด้วยการนำหัวพ่นหมอกไปล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนจึงจะนำมาใช้งานได้เหมือนปกติ เพราะจำนวนความหนาแน่นของหมอกจะขึ้นกับความสะอาดของหัวพ่นหมอก

การพ่นน้ำยาแบบสเปรย์ จะดูแลเพียงการไม่ทำให้น้ำยาสกปรกเท่านั้น เพราะในจุดติดตั้งตู้กำจัดโควิด-19 อาจมีฝุ่นละอองเข้ามาในถังน้ำยาขณะเพิ่มน้ำยาหรือเปลี่ยนน้ำยา หรือน้ำที่นำมาผสมน้ำยาไม่สะอาดพอ อาจทำให้หัวพ่นน้ำยาอุดตันได้

 

 ขนาดตู้ กว้าง x ลึก x สูง (140 x 120 x 200 ซม.)

 

สนใจติดต่อฝ่ายการตลาด

นางสาวณัฐภัสสร ไชยคาม
โทร.096-659-5659