ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว

เป็นเวลานานแล้วที่เว็บไซต์ของเราไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ เนื่องมาจากภารกิจการงานที่รัดตัว แต่เมื่อหลายอย่างผ่อนคลายลง ทีมงานจึงกลับมาคุยกันว่าจะทำอย่างไรดีกับเว็บไซต์แห่งนี้

ที่สุดเราสรุปได้ว่า เราจะกลับมายังจุดเริ่มต้นของบริษัท ด้วยการนำองค์ความรู้ที่เรามีมาเผยแพร่ให้สมาชิกได้ศึกษากัน

โดยครั้งนี้เราได้จำแนกเรื่องราวต่าง ๆ เป็นหัวข้อไว้ดังนี้

  • IoT (internet-of-things)
  • php การเขียนโปรแกรมภาษา php
  • python การเขียนโปรแกรมภาษา python
  • ท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว
  • นวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมด้วยตน
  • บันเทิง เรื่องบันเทิ้งบันเทิง ที่ไม่รู้ว่าจะบันเทิงขนาดไหน
  • เออมีแบบนี้ด้วยเหรอ เกล็ดความรู้จากเรื่องจริงที่ไม่คิดว่ามีจริง ๆ