About

บริษัทโอเอวัน จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ที่บุกเบิกอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เป็นบริษัทแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจแบบจริงจังในวงกว้าง จากเดิมทีที่การสอนสร้างเว็บเพจจะใช้ตำราภาษาต่างประเทศเป็นหลัก แต่เพราะความโอ้เอ้ของบริษัทนี้เลยทำให้มีตำราการสอนสร้างเว็บเพจเป็นภาษาไทยขึ้นมา

จึงเป็นความภูมิใจของทีมงานที่ได้เห็นพัฒนาการของเว็บเพจในปัจจุบันที่เกิดจากการปูพื้นฐานของเรา